A+ R A-

Ceny ziemi warmińsko-mazurskie

Aktualne ceny - 2012 r. (za GUS)

Średnia cena: 20633.6 zł / hektar
Grunt dobry (klasy I, II, IIIa) - 24856.4 zł / hektar
Grunt średni (klasy IIIb, IV) - 21302.7 zł / hektar
Grunt słaby (klasy V, VI) - 17454.7 zł / hektar

Średnie ceny gruntów warmińsko-mazurskie wg GUS


UWAGI:
- grunty dobre - grunty klas I, II, III a
- grunty średnie - grunty klas III b, IV
- grunty słabe - grunty klas V, VI
- Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
- Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
- Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
Staramy się prezentować najbardziej aktualne jakie posiadamy ceny ziemi rolnej w Polsce w podziale na województwa. Prezentujemy także ceny z podziałem na grunty dobre, grunty średnie i grunty słabe.