A+ R A-

Ceny ziemi podlaskie          

Aktualne ceny - 2012 r. (za GUS)

Średnia cena: 24036.4 zł / hektar
Grunt dobry (klasy I, II, IIIa) - 30526.3 zł / hektar
Grunt średni (klasy IIIb, IV) - 26819.4 zł / hektar
Grunt słaby (klasy V, VI) - 19608.5 zł / hektar

Średnie ceny gruntów podlaskie wg GUS


UWAGI:
- grunty dobre - grunty klas I, II, III a
- grunty średnie - grunty klas III b, IV
- grunty słabe - grunty klas V, VI
- Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
- Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
- Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
Staramy się prezentować najbardziej aktualne jakie posiadamy ceny ziemi rolnej w Polsce w podziale na województwa. Prezentujemy także ceny z podziałem na grunty dobre, grunty średnie i grunty słabe.